Lær at blive bevidst om dit kropssprog

Ens kropssprog fortæller meget mere, end det talte ord

Det er derfor klogt at være klar over, hvilke signaler man udsender med sit kropssprog. Når du er i stand til at styre dit eget kropssprog, kan du forbedre dine kommunikationsevner betydeligt, hvilket vil sige, at du kan gøre dit/dine budskab(er) meget tydeligere – På den måde undgår du også at blive misforstået.

Forkert kropssprog skaber misforståelser

Der sker hver evig eneste dag, at folk bliver misforstået og budskaber kommer helt forkert til udtryk, men hvad er det egentlig, der foregår, og hvad er det egentlig der går galt, når folk misforstår hinanden. Tit kan det have noget at gøre med, at folk ikke selv er klar over, hvilke signaler de udsender via deres kropssprog – Disse signaler kan være særdeles afgørende for, hvorvidt modtageren opfatter meddelelsen eller ej. Du siger måske én ting, men dit kropssprog siger noget helt andet.

En undersøgelse foretaget af den amerikanske professor, Alber Mehrabain, viser effekten af kropssproget og det talte ord, når man kommunikerer direkte med et andet menneske. Undersøgelsen viser, at 7% af det modtageren opfatter, er de talte ord, der bruges, når man taler, 38% af det modtageren opfatter, er tonelejet, der bliver talt i og hele 55% af det der bliver opfattet, når der tales, er altså det kropssprog, som individet benytter sig af. Denne undersøgelse viser, at formidlerens kropssprog har en betydelig stor rolle for, hvordan modtageren opfatter, hvad der bliver sagt. Man kan nemt gå hen og virke utroværdig, når kropssproget og tonelejet siger noget andet end det, du siger.

Kropssproget og din Personlige udvikling

Ønsker du at blive bedre til at kommunikere med dine omgivelser, og vil du gerne tages mere seriøst af andre, når du siger noget – Vil du gerne have mere power? Fokuser på dit kropssprog og personlig udvikling. Dit kropssprog udsender en masse signaler – for at blive bedre til at kontrollere disse, kræver det, at du er bevidst omkring dit kropssprog.

Hav styr på dit kropssprog

At have styr på kropsproget og ens måde at kommunikere på, kan være med til at give én bedre selvtillid – Mere selvtillid giver også større gennemslagskraft og folk bliver nemmere opmærksomme på dig, og som en sidste måske ekstra benefit leder det alt sammen til et bedre selvværd i det lange løb.

Du kan også lade dig inspirere af fænomenet girafsprog, også kaldet ikkevoldelig kommunikation. Formålet med girafsprog er, at man observerer og iagttager situationer og taler derudfra – Man dømmer og angriber altså ikke. Følelser, behov og ønsker er nøgleord for en ægte ”giraf”.

Bliv mere selvsikker og få større gennemslagskraft – Lær dig selv og dit kropssprog at kende!