Klimaforandringernes indflydelse på din bolig

De stigende temperaturer, havstigninger, trusler mod fødevaresikkerheden og andre konsekvenser af klimaforandringer vil få vidtstrækkende konsekvenser for vores planet og vores samfund. Disse konsekvenser vil påvirke en stor del af befolkningen og kan også have en effekt på vores dagligdag. I Danmark kan vi allerede mærke forandringer i vejr og klima. Vejrets forandringer er en af de mest synlige manifestationer af klimaforandringerne, som blandt andet medfører oversvømmelser, stormskader og generelt mere ekstremt vejr. Disse vejrforhold kan resultere i alvorlige skader på boligen, hvorfor det er vigtigt at have en forståelse for, hvordan klimaet kan påvirke din bolig.

Vejrforandringer i Danmark

Klimaforandringerne er som sagt ikke længere konsekvenser, vi vil opleve ude i fremtiden, men noget vi allerede kan mærke i dag. Sommeren i Danmark består nu af flere tørre dage samt længere perioder med uafbrudt tørvejr, men når regnen så endelig kommer, er det en kraftigere regn, end hvad vi er vant til. Samtidig er vintersæsonen blevet vådere med øget risiko for oversvømmelse. Disse vejrforandringer kan for boligejerne resultere i betydelige skader, som kan kræve midlertidig flytning, mens der rettes op på skaden. 

I en undersøgelse foretaget af Topdanmark i 2022 kom det frem, at mere end hver tredje boligejer er bekymret for, at klimaforandringerne kan være en medvirkende årsag til forringelse af boligens værdi, hvor også 8 ud af 10 danskere vil betale for klimasikringsløsninger. 

Skader som følge af klimaforandringer

Oversvømmelser er en af de største trusler mod boliger, hvorfor det er vigtigt at sikre, at husets fundament er godt beskyttet, samt beliggenheden placerer huset i en højere position, hvor vand ikke kan samles. Samtidig er det også en god idé at vælge byggematerialer, som kan modstå ekstreme vejrforhold. Vandskader kan føre til strukturelle skader, skimmelvækst samt skade el- og VVS-systemer. 

Klimaforandringerne øger ikke kun risikoen for vandskader, men også tørke og høje temperaturer kan have skadelige konsekvenser for din bolig. Tørke kan forårsage jordsætninger, som kan ødelægge husets fundament. Ligeledes kan høje temperaturer skade tagmateriale, maling og træværk.

Dæk dig godt ind

Når det kommer til klimaforandringerne, skal det tages alvorligt, hvorfor det for mange boligejere kan være en god idé at dække sig godt ind mod potentielle skader som følge af klimaforandringerne, hvilket er muligt via flere slags forsikringer.

Husforsikring

Denne forsikring omfatter selve huset og er en af de mest almindelige forsikringer for boligejer. Forsikringen omfatter blandt andet storm- og vandskader. En husforsikring kan tegnes hos Tryg, Alka og Alm. Brand. 

Kontakt

  • Tryg på tlf. 70 11 20 20
  • Alka på tlf. 70 12 14 16
  • Alm. Brand på tlf. 35 47 35 00

Ejerskifteforsikring

En ejerskifteforsikring er god at tegne ved køb af nyt hus. Boligen kan have skjulte skader som følge af klimaforandringer, hvor denne forsikring vil dække udbedringen af skaderne på den nykøbte bolig. Ved ejerskifte af bolig er det muligt at tegne en forsikring hos Dansk Boligforsikring, Gjensidige og Frida Forsikring. 

Kontakt

Indboforsikring

Denne forsikring dækker for skader på genstande i hjemmet og inkluderer også skader forårsaget af vandskader. Derfor kan denne forsikring beskytte genstandene i hjemmet mod oversvømmelser. En indboforsikring kan tegnes hos Topdanmark, Codan og GF Forsikring.

Kontakt

  • Topdanmark på tlf. 70 13 79 13
  • Codan på tlf. 33 55 37 78
  • GF forsikring på tlf. 70 13 80 80

Læs mere om den seneste klimarapport her.