Flere og flere ejendomme fundet med forurening

Efter at have købt sin drømmebolig har boligkøbere været uheldige at opdage en nedgravet olietank. Olietanke kan både give problemer og lede til store uforudsete økonomiske udgifter, hvorfor de kan få drømmehuset til at forvandle sig til et mareridt.

Flere og flere ejendomme konstateres at være fyldt med forurening eller har større risiko for forurening i fremtiden. Derfor er det en god idé som køber at undersøge grunden, inden købsaftalen underskrives. Når bolighandlen er gået igennem, har køberen typisk ansvaret for alle forhold på ejendommen, men hvis en ukendt olietank opdages på grunden, kan det i de første 10 år efter bolighandlen skabe tvivl om, hvorvidt det er boligkøberens eller boligsælgerens ansvar. Er ejeren derimod bekendt med olietanken, når grunden købes, er det ejerens ansvar at få den fjernet, hvis olietanken ikke længere er i brug. 

Da boligsælgeren ligeledes kan risikere at få ansvaret for flere forhold ved en solgt bolig, er det vigtigt at følge huseftersynsordningen for at fraskrive sig det 10-årige ansvar. Selvom sælgeren følger denne ordning, er der alligevel en række forhold, som sælgeren kan risikere at blive draget til ansvar for. Det gælder blandt andet krav om oprensning af forurenet grund. Her kan en sælgeransvarsforsikring beskytte boligsælgeren mod forurening af grunden, som er opstået før køberen overtog grunden. En sælgeransvarsforsikring kan tegnes hos Dansk Boligforsikring, Gjensidige eller Alm. Brand.

Boligejernes forpligtelser ved forurenet grund

Ejeren skal sørge for at få fjernet olietanken, hvis den ikke længere er i brug, hvorfor boligkøberen bliver forpligtet til på ordentlig vis at fjerne olietanken, hvis køberen ikke allerede har gjort det inden overtagelse af boligen.

Hvis boligkøberen skal forsøge at få boligsælgeren til at stå for de økonomiske udgifter til oprensning af grund, skal boligsælgeren i forbindelse med salget have handlet ansvarspådragende. Hvis sælgeren kender til forureningen eller har tilbageholdt oplysninger, kan boligkøberen tage sælgeren i retten med håb om at vinde retssagen, men for at boligkøberen undgår de økonomiske udgifter, kræver det også, at boligsælgeren har pengene til at betale erstatningen. 

Er du som boligkøber blevet oplyst om olietanken, accepterer du også den risiko, der er ved forureningen af jorden. Et større antal af boligkøbere er også blevet mere opmærksomme på eventuelle olietanke.

Hvordan kan boligkøbere beskytte sig mod olietanke?

Hvis der er en olietank på grunden, er det en god idé at få en køberrådgiver med ind over bolighandlen. Det er blandt andet muligt at hyre en køberrådgiver fra Home, BoligPartner eller Bomaes. Køberrådgiveren vil hjælpe med at undersøge oplysningerne om grundens olietank og vurdere, om køberen har brug for flere oplysninger, inden de kan træffe valget for, om de vil købe grunden. En køberrådgiver kan også bruges til at undersøge risikoen for forurening af grunden. Hvis køberrådgiveren godkender handlen, kan boligkøberen roligt skrive under på en købsaftale. 

Hvis boligkøberen gerne vil beskytte sig ekstra godt mod forurenet grund, er det også muligt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring, som dækker påbud om oprensning af forurenet grund, så længe køberen ikke er klar over forureningen ved køb af boligen. Det er muligt at tegne en udvidet ejerskifteforsikring hos flere forsikringsselskaber. Kontakt Dansk Boligforsikring, Frida Forsikring eller Gjensidige for at høre mere om, hvad en udvidet ejerskifteforsikring dækker.

Konsekvenser af forurening fra olietanke

Gamle tilsyneladende tomme olietanke kan ruste og forfalde, hvilket resulterer i, at tanken ikke længere beskytter jorden, da olien vil lække ud i grunden. Derfor bør alle olietanke blive udskiftet hvert 40. år. Andre gange kan man tro, at en gammel olietank er blevet tømt, men hvis den ikke er tømt ordentligt, vil olien på et tidspunkt i fremtiden flyde ud og forurene den omkringliggende jord, så jorden skal oprenses for forurening. 

Konsekvenserne af forurenet jord afhænger af, hvor alvorligt jorden er forurenet. Er grunden ‘kun’ forurenet i beskeden grad, er det stadig muligt at bruge haven. Hvis flisebelagt jord er forurenet, har det ingen konsekvenser for den daglige brug, da jordforureningen er indkapslet og dermed ikke muligt at komme i berøring med. Dog kan det være besværligt at bygge på grunden eller senere sælge den. 

Er grunden derimod alvorligt forurenet, kan det sive ned og forurene grundvandet. Jordforurening stopper ikke ved jorden, men den spreder sig langsomt i naturen. Ved regn kan forureningen blive opløst og sive med regnvandet længere ned i jorden og til sidst forurene grundvandet. Bliver grundvandet forurenet, kan vi ikke længere i samme omfang bruge drikkevandet. Derudover kan alvorlig jordforurening gøre os syge, hvis vi dyrker grøntsager i forurenet jord, da de vil komme til at indeholde giftstoffer. En anden alvorlig konsekvens er, hvis børn er ude og lege og kommer til at spise jord med tungmetaller og andre giftstoffer. Altså er der flere alvorlige konsekvenser ved olietanke i grunden, hvorfor alle boligkøbere bør foretage en grundig undersøgelse af boligens grund, inden købsaftalen underskrives. 

Læs mere om boligkøb her.