Processen som korn og afgrøder skal igennem

Det er de færreste, der tænker over, hvordan korn og afgrøder håndteres, tørres og beluftes, inden det forarbejdes og bliver et produkt, som lander på en supermarkedshylde. Dog er korn og afgrøder essentielt for vores føde, hvorfor det er vigtigt, at landmænd anvender en korrekt løsning, som sikrer den bedste håndtering, tørring og beluftning af korn og afgrøder. Det er der en lang række maskiner, som man kan bruge i processen inden det tørrede og beluftede produkt lastes på en lastbil og køres til en fabrik, der forarbejder kornet efter ønske.  

Hvilke maskiner er optimale at bruge?

Forestiller man sig et setup som vist herunder, så kræver det en række maskiner, som er moduler, der tilkobles hinanden. Traktoren aflaster kornene i en beholder med en maskine, som er placeret under jorden. Denne maskine pumper kornene hen til en kædeelevator, som transporterer kornene gennem et system (et loop), hvor den inden kornene lander i siloerne bliver pre-renset. Efter rensningen hældes kornene i en af siloerne. Herefter vil en maskine sørge for tørringen af kornene, og en maskine vil rydde gulvet for kornene, så de igen føres ind i loopet, men denne kan til et andet rør, hvor de tørrede korn, kan lastes på en lastbil. 

For at opsætte et system, som effektiviserer processen for tørring og beluftning af korn og afgrøder, så er det vigtigt, at man investerer i et anlæg, hvor der er et Grain Pump Loop system. Dette system gør det nemt for maskinerne at transportere kornene i et loop. Når kornene efter høsten aflastes i beholderen, vil et bånd sørge for at transportere kornene til kædeelevatoren. Denne maskine er udstyret med bakker, som samler en vis mængde korn op, hvor det transporteres til toppen at maskineriet. Her vil der være en renser, som sørger for at rense kornene, inden korene transporteres videre i loopet. Når rensningen er foretaget flyttes kornene over i en silo, hvor denne silo fyldes op til toppen. Når siloen er fyldt, starter blæseren, som er en maskine i og uden på siloen, sit arbejde med at tørre kornene. Efter tørringen går fejesneglen i gang. som er en maskine der fejler kornene og sørger for, at kornene tilbageføres til loopet. Når korene denne kan transporteret til toppen af systemet, så er det med henblik på, at lastbilen kan placere sig under røret, hvilket gør det lettere blot at pumpe de tørrede korn ind i kassen.