Ny dyster klimarapport – grøn omstilling kan give håb

I marts kom en ny klimarapport med dystre udsigter, som konkluderer, at adskillige steder i verdenen kan blive ubeboelige som konsekvens af global opvarmning. Samtidig forudser rapporten en stigning på 1,5 grader i begyndelsen af 2030’erne. Når temperaturen stiger blot en halv grad, giver det mærkbare konsekvenser for klima og vejr. 

Det er ifølge den nye klimarapport nærmest umuligt at opfylde den Parisaftale, som blev indgået i 2015, hvis formål var at forhindre en global temperaturstigning på mere end 2 grader inden år 2100 sammenlignet med før industrialiseringen.

I de sidste 10 år er udledningen af drivhusgasser kun blevet større. Hvis de nuværende politiske mål ikke forbedres, vil udledningen af CO2 fortsætte på samme niveau og måske endda også være svagt stigende. Det kan også tyde på, at fremtidige udsigter for udledning af drivhusgasser vil lede til, at den globale temperatur i år 2100 stiger mellem 2,2 og 3,5 grader sammenlignet med før industrialiseringen.

Vejret bliver mere ekstremt

Varmere vejr kan påvirke klimaet på jorden. Højere temperaturer kan lede til ekstremt vejr i form af hedebølger, tørke og skovbrande. Sydeuropa kan blive ramt af mindre nedbør, som også i de seneste år været ramt af ekstreme tørkeperioder. Men andre steder vil derimod blive udsat for mere regn som f.eks. Danmark, hvor skybrud vil blive hyppigere.

Vejret bliver ikke kun ekstremt, der er også områder i verden, som risikerer at blive helt ubeboelige. Hvis gennemsnitstemperaturen stiger mellem 2,4 – 3,1 grader, vil den menneskelige sundhed være i fare størstedelen af året i store dele af Sydamerika, Vestafrika, Indien, Thailand, Vietnam og Indonesien. Det er ikke kun menneskene, der bliver påvirket, også dyrearter kommer i fare for at uddø, da de ikke kan nå at tilpasse sig til klimaforandringerne.

Grøn omstilling og håb

Skal der ses positivt på det, så er den grønne omstilling i rivende udvikling med flere havvindmølleparker samt nemmere finansiering til grøn energi, hvor udgifter til sol- og vindenergi er faldet med mellem 55-85 procent. I Danmark er antallet af solceller steget markant samtidig med, at Danmark har lavet en aftale sammen med Tyskland, Holland og Belgien om at tidoble kapaciteten for havvind i Nordsøen. 

For at undgå for høje temperaturstigninger kræver det, at der bliver handlet hurtigt og effektivt samt større fokus på implementering af grønne teknologier og udvikling ny teknologi, som kan få klimaet på rette vej.

Hvilke grønne alternativer findes der?

Grøn energi i form af grøn strøm er nu blevet muligt hos flere elselskaber som hos Strømtid, Modstrøm og Ewii. Vil du gerne være en del af de danskere, som hjælper den grønne omstilling på vej med grøn energi, kan du kontakte de forskellige elselskaber via kontaktinformationerne nedenfor:

• Kontakt Strømtid på tlf. 70 66 64 68 eller på mail: kundeservice@stromtid.dk

• Kontakt Modstrøm på tlf. 82 100 200 eller på mail: kundeservice@modstroem.dk

• Kontakt Ewii på tlf. 70 55 55 55 eller på mail: ewii@ewii.dk

Du kan også selv vælge at implementere solcelletag. Der var, ifølge en statistik udarbejdet af Energistyrelsen, 1. april 2022 tilsluttet 114.848 solcelleanlæg i Danmark med en kapacitet på 1,954 GW, hvilket betyder, at solcellekapaciteten steg med omkring 357 MW sammenlignet med januar 2022, hvilket gav en stigning på 22 procent. Det er muligt at få implementeret solcelletag fra adskillige udbydere bl.a. fra Solartag, Ennogie og solcellekonsulenten. 

• Kontakt Solartag på tlf. 71 99 11 00 eller mail: info@solartag.eu 

• Kontakt Ennogie her

• Kontakt solcellekonsulenten her.

Læs mere om gode råd til en klimavenlig hverdag her.