Hvordan foregår ejerskifte af bolig?

Lad os først og fremmest starte med det helt grundlæggende, som hvad dækker ordet ejerskifte over? Ejerskifte er, når et objekt skifter ejer. Det gælder bl.a. for biler, motorcykler og boliger. I denne artikel er der dog udelukkende fokus på ejerskifte ved boliger.

Købsaftalen

Når en bolig skal have ny ejer, kræver det en købsaftale også kaldet en overdragelseserklæring. Købsaftalen er en skriftlig kontrakt med vilkår og betingelser for handlen. Aftalen er derfor meget detaljeret med alle væsentlige informationer omkring boligen. 

Har du underskrevet købsaftalen, men fortryder dit køb, skal du hurtigst muligt gøre brug af din fortrydelsesret, som gælder i seks hverdage fra dagen, aftalen blev underskrevet. Fortryder du, efter købsaftalen er underskrevet, kan du ikke undgå at betale en procent af købesummen til sælgeren. Så selvom du ikke køber boligen, skal du alligevel betale et beløb til sælgeren inden for de seks hverdage. Hvis du ikke når at meddele fortrydelsen og betale en procent af købesummen inden for fristen, er du som boligkøber bundet af handlen.

Ejerskifteforsikring

En væsentlig del af ejerskifte ved boliger kan også være tegning af en ejerskifteforsikring. Ejerskifteforsikringer er ikke lovpligtige, men de kan beskytte køberen mod skjulte fejl og mangler på en nykøbt bolig. Forsikringen beskytter bl.a. mod alvorlige skader samt ulovlige el- og vvs-installationer, som ikke fremgår i en tilstands- eller elinstallationsrapport. Ved ejerskifte kan du tegne en forsikring hos en række af forsikringsselskaber i Danmark som Dansk Boligforsikring, Frida Forsikring og Alm. Brand. 

Skødet

Skødet er det sidste og endelige dokument i en bolighandel, hvorfor købsaftalen skal udarbejdes og underskrives før, der opsættes et nyt skøde, som derefter kan blive sendt til tinglysning. Skødet er et dokument, som beviser, at du er den retmæssige ejer af boligen. Tinglysning er en offentlig registrering og offentliggørelse af dine rettigheder over bl.a. fast ejendom, hvorfor skødet kun er gyldigt, når det er tinglyst.

Ejerskifte med særlige regler

Det er ikke i alle tilfælde, at ejerskifte ved boliger skal igennem samme procedurer. Der er særlige tilfælde, hvor der gælder andre regler.

Ejerskifte ved skilsmisse

Skal boligen overdrages til den ene part i en skilsmisse, kan der blive gjort brug af en separations- eller skilsmissebevilling fra det offentlige. Bevillingen underlægger dig ikke samme regler om tinglysningsafgifter (ligger på 0,6% af købesummen) som ved almindelige skøder. Ved skilsmisse er det muligt at betale en fast afgift på 1.750 kr. for tinglysning, men kun hvis overdragelsen af bolig sker som følge af separation eller skilsmisse, hvorfor det typisk kaldes et skilsmisseskøde.

Forældrekøb

Også ved forældrekøb gælder der ligeledes særlige regler, hvis ejerskabet af boligen går fra forældre til børn eller børnebørn. Ved forældrekøb kan børnene købe boligen af forældrene med 20 trukket fra den seneste offentlige ejendomsvurdering. Der skal udarbejdes nyt skøde bestående af vilkårene for overdragelsen med pris og dato. Hvis boligen er steget i værdi siden forældrene købte den, kan forældre give barnet en skattefri økonomisk fordel og selv undgå at betale skat af den yderligere fortjeneste, som de ville have haft ved et normalt salg. SKAT vil ikke se det som en gave, hvorfor der ikke skal betales gaveafgift. 

Ejerskiftet gennemføres

Når alle formaliteterne er på plads, dokumenterne underskrevet og betalingen er gået igennem overdrages boligen fra sælger til køber på af aftalt dato. Lige når du overtager den nye bolig, bør du aflæse vand, el og andet forbrug sammen med sælgeren, hvorefter du oplyser om ejerskiftet til forsyningsselskaberne med de nedskrevne informationer. Desuden er det en god idé også at undersøge hårde hvidevarer, stikkontakter og generelt, om der er kommet nye skader, efter tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten blev udarbejdet.