Genernes indflydelse på dårligt syn

Mange af vores karakteristika har vi arvet fra vores forældre. Det gælder vores hår, øjenfarve, næseform o.l. Generne kan endda også videregive bestemte atletiske eller akademiske evner. Men hvad med vores synsevner? 

Undersøgelser har vist, at børn med nærsynede forældre er mere tilbøjelige til at udvikle nærsynethed. Det samme gælder forældre, som er langsynede, eftersom både nærsynethed og langsynethed er brydningslidelser, der opstår på grund af genetiske markører. Faktisk kan de fleste synsproblemer blive tilskrevet genetik. Dog er det ikke ensbetydende med, at to nærsynede forældre vil få et barn, som også er nærsynet, der er blot større risiko for, at det vil ske. F.eks. en person, som har to nærsynede forældre, vil i én ud af tre tilfælde udvikle nærsynethed. 

Men dårligt syn er hverken et dominant eller recessivt gen, selvom dårligt syn har det med at forblive i familien. Dårligt syn er dog mere kompleks, hvorfor du ikke udelukkende kan give dine gener skylden. Generne har dog stor indflydelse på udvikling af mange øjensygdomme og lidelser, som kan opstå hos børn og voksne. Almindelige øjenlidelser der ligger i generne, gælder farveblindhed, grøn stær, grå stær, nærsynethed, langsynethed og bygningsfejl. De seneste undersøgelser konkluderer, at genetik har en primær rolle i almindelige synsproblemer. Hvis der er en historik med øjenlidelser i din familie, er det især vigtigt, at du får dine øjne undersøgt regelmæssigt.

Er blindhed arveligt?

Blindhed kan være genetisk, men det kan også opstå som følge af ens miljø. Du kan blive blind fra en øjenskader, alderdom eller sygdom. Genetisk arvet blindhed kan udvikle sig over tid, hvor synet løbende bliver værre, især når vi bliver gamle. Størstedelen af blindhed hos nyfødte og børn er genetisk arv fra forældrene. 

Faktorer der påvirker dit syn

Generne kan altså have indflydelse på dit syn, men det kan dit miljø også. Vi kan dog ikke forandre vores gener, men vi kan holde en sund livsstil for at forebygge bestemte øjensygdomme så meget som muligt. Dårligt syn kan skyldes mange forskellige sygdomme og øjenlidelser, som i de fleste tilfælde har det med at være genetisk arvelige. Det gælder bl.a. aldersrelateret makula degeneration, grøn stær og retinitis pigmentosa.

Har du dårligt syn?

Har du dårligt syn enten som følge af arv eller miljø, kan synet i størstedelen af tilfældene korrigeres med briller, kontaktlinser eller endda øjenlaseroperation. Foretrækker du at få synet korrigeret med kontaktlinser eller briller, kan du kontakte en optiker, som vil undersøge dine øjne og finde frem til, hvilket styrke du har brug for for at opnå perfekt syn. Du kan booke en gratis synstest hos Profil Optik eller Synoptik. Vil du derimod gerne undgå brillerne og kontaktlinserne, kan du måske drage nytte af en øjenlaseroperation. Du skal først undersøges af en øjenlæge for at vide om dine øjne er egnede  til operationen. Du kan få en gratis forundersøgelse hos Remanius Vision på Frederiksberg eller ved øjenlægen Peter Brincker, der har sin øjenkirurgiske klinik i Charlottenlund.