Kender du til regler og krav til p-skiver?

Det er de færreste der tænker over, at der er regler for placeringen af p-skiven, da man er vant til at bilen allerede er udsmykket med en p-skive, når denne er købt hos forhandleren. Dog ser flere parkeringsvagter til tider, at p-skiven ikke er placeret korrekt. Endvidere har nogle parkeringsvagter også stødt på biler, hvor der er flere eller ingen p-skiver. Det er denne vante tilgang, der tit kan resultere i, at man får en parkeringsafgift, fordi man ikke er opmærksom på reglerne, eller fordi man betror sin elektroniske p-skive. 

I indlægget vil reglerne for korrekt placering af p-skiven gennemgås, samt de krav der er til den elektroniske p-skive, som flere nyere biler er udstyret med. Den elektroniske p-skive er kommet for at blive, hvorfor der ses færre manuelle p-skriver i bybilledet, men der er visse krav, som skal opfyldes. 

P-skivens placering i forruden

Din p-skive skal være placeret inden for forruden nederst til højre såfremt denne er fastmonteret, og denne skal være let aflæselig af parkeringsvagten. Hvis man anvender en elektronisk version, skal denne kunne aflæses ved stærkt sollys. Nogle bilister, som ikke orker at række ud efter p-skiven på den modsatte side end førersædet, har været tilbøjelige til at fastmontere den manuelle p-skive på venstre side, hvilket ikke er lovligt. Det vil højest sandsynligt resultere i en bøde, hvis p-skiven jf. loven ikke er korrekt placeret. 

Hvis du holder parkeret i et område med tidsbegrænsning, så går det ikke, at du blot rykker viseren på den manuelle p-skive eller ændrer parkeringstiden på den elektroniske. Føreren af bilen skal flytte bilen før denne igen kan indstille p-skiven, da det ikke er lovligt blot at ændre tiden.   

De krav der stilles til den elektroniske p-skive

Der stilles jf. færdselsloven krav til den elektroniske p-skive, og opfylder enheden ikke disse, så er denne ikke lovlig.

  • P-skiven skal kunne indstilles manuelt
  • P-skiven skal kunne aflæses i stærkt sollys
  • P-skivens urfunktion skal vise tiden indefra
  • P-skivens talhøjde skal ligge på minimum 20mm
  • P-skivens tidsangivelse skal være på 24 timer
  • P-skivens tidsangivelse skal angive et P foran – fx P:15:15
  • P-skiven skal være godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen og FS-mærket

Har din elektroniske p-skive svigtet dig?

Den elektroniske p-skive kan svigte, når batteriet løber tør for energi. Det er ejeren/føreren af bilen, der har ansvaret, hvorfor man med jævne mellemrum bør tjekke, om p-skiven blinker hyppigt. Det er for nogle typer af elektroniske p-skiver et signal om, at batteriet er ved at svigte. Sker det at man ikke er opmærksom på dette, så kan skylden ikke påduttes batteriet, hvorfor kontrolafgiften skal betales. Det er ikke altid batteriet der er synderen, nogle elektroniske p-skiver skifter ikke mellem sommer- og vintertid, hvorfor det også kan resultere i en bøde. Endeligt kan det ske, at enheden er defekt, men her er det en sag mellem dig og producenten. Hvorfor så ikke have en elektronisk og en manuel p-skive i bilen? 

Hvor mange p-skiver må jeg have?

Din bil må ikke være udstyret med mere end én p-skive. Parkeringsvagten kan udstede en afgift, såfremt der er flere p-skiver. Hvis du hidtil har haft en manuel p-skive, men gerne vil have en elektronisk eller omvendt, så skal du sørge for at nedtage den gamle. 

Opfylder en seddel i forruden reglerne for tidsdokumentation?

Hvis din elektroniske p-skive har svigtet, eller at viseren på den manuelle p-skive er ødelagt, kan du skrive en seddel med parkeringstidspunktet, dato og registreringsnummeret på din bil. Det er dog ikke alle parkeringsvagter, der anser det for at være gyldigt, men det vil være god skik. Det er en chance at tage, da der kan være krav om p-skive som tidsdokumentation, hvorfor du ikke kan bide dig sikker på ikke at modtage en kontrolafgift. Hvis du har modtaget et kontrolafgift grundet mangel på p-skive, men at du har dokumenteret med en seddel, kan du kontakte firmaet eller kommunen, som har udstedt bøden. 

Hvis du er i tvivl om, hvilke parkeringsregler der gør sig gældende for det område, du har valgt at parkere din bil, så kan du altid følge de regler, der skiltes med for det pågældende område. På disse skilte, såfremt det er et privat område, vil oplysninger om det administrerende parkeringsselskab være oplyst. Hvis du befinder dig på en plads, hvor denne kontrolleres af et parkeringsselskab som fx Q-Park eller Europark, kan du kontakte dem og stille dine spørgsmål. Du kan også, hvis du ser Europarks parkeringsvagt henvende dig til denne.