Har du til hensigt at drive egeninkasso?

Hvis man som virksomhed ikke har et samarbejde med en ekstern samarbejdspartner (inkassofirma eller en advokat), kan man føre det, der også er kendetegnet som egeninkasso. Hvis man har til hensigt at gøre brug af egeninkasso, så er der punkter, man skal være opmærksom på, da man ved inddrivelse af gæld fra kunde, skal kende til reglerne for, hvad du selv må og ikke må. Derfor er der mange virksomheder, som indgår et samarbejde med et inkassofirma eller en advokat, som har speciale i området. 

En virksomhed, som vælger egeninkasso fremfor et partnerskab, skal selv sørge for alle de grundlæggende handlinger, der er forbundet i processen ved inddrivelse af gælden fra kunden. Det er handlinger, som oftest er meget tidskrævende, og processen forlænges, når man som virksomhed ikke kan komme i kontakt med kunden, som ikke har betalt fakturaer. 

Hvis du vælger egeninkasso, så står du for følgende handlinger i inkassoprocessen:

  • Opkald
  • Mailkorrespondance
  • Rykkere og gebyrer
  • Rentepålægning
  • Inkassovarsel
  • Afdragsordning (hvis kunden anerkender det skyldende beløb, og at denne gerne vil betale)
  • Fogedretten (hvis det er småsager, og kunden ikke anerkender beløbet)

Ovenfornævnte proces kan være langtrukken, hvis man ikke kan komme igennem til kunden, som skylder pengene. Endvidere kan denne være afvisende og dermed ikke anerkende, at der skyldes et beløb. Endeligt vil sagen føres gennem domstolene, men det afhænger meget at det beløb, der skyldes.

For mange virksomhedsejere, som vælger egeninkasso, kan det blive til en principsag trods et lavt beløb. Man bør derfor overveje om det er tiden og kræfterne værd at overdrage sagen til domstolene. 

Er der forskel mellem egeninkasso og fremmedinkasso?

Fremmedinkasso dækker over den eksterne part, som varetager gældsinddrivelsen. Det er enten en inkassoadvokat eller et inkassofirma, som virksomheden kan overdrage sagen til. I forbindelse med inkassoprocessen er der ikke forskelle mellem, det du må, og det den eksterne partner må. Det vil sige, at du på egen hånd kan føre hele processen, men det man skal have i mente er, at et inkassofirma/advokaten har speciale indenfor området. Det giver en større tryghed og sikkerhed ved gældsinddrivelsesprocessen, når kompetencer og erfaring indenfor inkassoområdet tages med i betragtningen. Derfor vil en anbefaling lyde på at inddrage en ekstern part, da det oftest er et klart signal om, at eksperter er på sagen, når denne part kontakter din kunde efter inkassovarslingen. Din kunde kan være tilbøjelig til at ignorere dine henvendelser, men når en anden instans inddrages, så går alvoren op for skyldneren. 

Hvornår bør jeg overveje en ekstern inkassopartner?

Det man skal gøre op med sig selv er, om det der tiden værd selv at føre inkassoprocessens trin fra punkt til prikke. Hvis man er en mindre virksomhed med 1-3 dårlige betalere om året i gennemsnit, så kan det give god mening med egeninkasso, men det afhænger også af det beløb, som de ubetalte fakturaer udgør. 

Få professionel hjælp i en inkassosag når du kan se, at tiden og ressourcerne, som du har til rådighed, kan bruges mere optimalt på at vækste din forretning. De dårlige betalere skal ikke være en hæmmende faktor i din hverdag, hvorfor der er flere fordele ved at tage kontakt til et inkassofirma som Euroincasso ApS, Collectia A/S eller Equity Credit Management A/S. Disse eller et helt fjerde inkassofirma kan med deres ekspertise spare dig for tiden og dialogførelsen med kunden, og det vil som benævnt være en faktor i sagen, som kunden vil agere på, da det for mange er mere ”alvorligt”, når en tredjepart inddrages. Forhør dig derfor med et firma eller en inkassoadvokat om, hvordan processen vil forløbe, og hvordan de kan øge kundens betalingsvilje. 

Flere selvstændige eller mindre virksomheder fravælger et inkassofirma, fordi der er en opfattelse af, at det kan gøre billigere med egeninkasso. Dog er dette ikke helt korrekt, da flere inkassofirmaer tilbyder ”no cure, no pay”, hvilket betyder, at de kun tager mod en betaling, hvis de formår at inddrive gælden. Derfor kan det være bekostelig med egeninkasso, når man tager egen tid og ressource i betragtning, der for fleres vedkommende giver mere afkast, hvis der fokuseres på forretningen fremfor dårlige betalere. 

Ovenforstående inkassofirmaer kan kontaktes for rådgivning:

Kontakt Collectia A/S via formular eller 77 40 78 80

Kontakt Euroincasso ApS via post@euroincasso.dk eller 70 20 11 05

Kontakt Equity Credit Management A/s via support@dk.equity.credit eller 30 86 87 88