Flere og flere tegner ejerskifteforsikring

Antallet af nytegnede ejerskifteforsikringer vokser, og har siden sin begyndelse i 1996 haft en stille og rolig overordnet vækst. I 2020 tegnede 51.475 danskere en ejerskifteforsikring. Antallet af tegnede ejerskifteforsikringer følger boligmarkedet, hvilket er grunden til, at der var et fald fra 2005 til 2008, hvor antallet af solgte boliger faldt på grund af finanskrisen. 

En ejerskifteforsikring hjælper boligkøberen til at dække skjulte skader og mangler på den nykøbte bolig. Det gælder både nærliggende risiko for skade, ulovlig bygningsindretning og i nogle tilfælde også fugt og skimmelsvamp.

Nærliggende risiko for skade

Det skal forstås som, at der er sandsynlighed for, at en skade udvikler sig, medmindre forholdene ikke udbedres af særligt omfattende vedligeholdelsesarbejde eller andre forebyggende tiltag. Et eks. på en nærliggende risiko for skade er skjulte huller i tagkonstruktionen, som ikke har givet vand på loftet endnu, vil stadig vurderes som nærliggende risiko for skade, og dækkes derfor af ejerskifteforsikringen.

Ulovlig bygningsindretning

Ulovlig bygningsindretning kan være f. eks. et badeværelse, hvor reglerne for vådrumssikring ikke er blevet overholdt, eller hvis du opdager, at der mangler et vådrumsmembran. Så vil ejerskifteforsikringen gå ind og dække udbedringen, så huset opnår en lovlig bygningsindretning. Hustypen og opførelsesåret er afgørende for, hvordan en ejerskifteforsikring dækker tilfælde med ulovlig bygningsindretning.

Fugt og skimmelsvamp

Skimmelsvamp og fugt er en hyppig skade, som anmeldes til forsikringsselskaberne. Ved fugt og skimmelsvamp er det vigtigt at vise, at skimmelsvampen var til stede ved overtagelsestidspunktet, eller at der var en nærliggende risiko for skimmelsvamp. Dækning af skimmelsvampskader afhænger af husets konstruktioner og husets alder. Der er mange faktorer, som påvirker forsikringens dækning af fugt og skimmelsvamp.

Hvordan dækker ejerskifteforsikringen?

En ejerskifteforsikring dækker skjulte skader og mangler på huset, som ikke kom frem i hverken tilstandsrapporten eller el-rapporten. Når en skade vurderes, ses det i forhold til de bygnings- og konstruktionsstandarder, som huset blev opført under. En ejerskifteforsikring vil også dække skader, som f.eks. er opstået i forbindelse med opførelsen eller renovering af boligen. Det kan være sætningsskader, ulovlige el-installationer, revner e.l. Du kan altid læse bekendtgørelsen om ejerskifteforsikringers dækningsomfang her

De største ejerskifteforsikringsselskaber

I første kvartal af 2020 sad 4 forsikringsselskaber på 78% af markedet. Det gælder følgende forsikringsselskaber;

Dansk Boligforsikring (30,4%)
kontakt på tlf. 5949 8844 eller mail info@danskboligforsikring.dk

Gjensidige Forsikring (23,9%)
kontakt på tlf. 7010 9009 eller skriv til dem via hjemmesiden.

TopDanmark (14,2%)
kontakt på tlf. 4474 2920 eller skriv til dem via hjemmesiden.

Frida Forsikring Agentur (10,2 %)
kontakt på tlf. 7070 7879 eller mail info@fridaforsikring.dk

Læs Huskøb uden ejerskifteforsikring kan medføre ubehagelige overraskelser her.