Sådan foretager du lukning af virksomhed på den rigtige måde

Der er mange grunde til, at en virksomhed kan have behov for at blive lukket.

Det kan være fordi virksomheden ikke længere er rentabel, fordi ejerne går på pension, eller fordi der er for meget gæld til at fortsætte driften.

Uanset årsagen er det vigtigt at vide, hvordan man lukker en virksomhed på korrekt vis.

Denne artikel vil skitsere nogle af de mest almindelige måder at foretage en lukning af virksomhed på, samt nogle ting du bør huske på under processen.

Frivillig likvidation

Frivillig likvidation er, når selskabets aktionærer er enige om at opløse selskabet.

Dette sker ofte, når virksomheden ikke længere er rentabel, og der ikke er håb om at vende udviklingen.

For at påbegynde en frivillig likvidation skal der afholdes et aktionærmøde, og der skal vedtages en resolution, der erklærer, at selskabet skal afvikles.

Når dette er sket, vil der blive udpeget en likvidator, som skal overvåge processen og sørge for, at al gæld bliver betalt. Derefter vil eventuelle resterende aktiver blive fordelt mellem aktionærerne

Opløsning ved erklæring om insolvens Betaling

Opløsning ved erklæring om insolvensbetaling svarer til frivillig likvidation, bortset fra at det sker, når virksomheden ikke er i stand til at betale sin gæld.

For at indlede denne proces skal der afholdes et kreditormøde, og der skal vedtages en resolution, hvori det erklæres, at selskabet skal opløses.

Når dette sker, vil der blive udpeget en administrator, som skal overvåge processen og sikre, at al gæld bliver betalt. Herefter vil eventuelle resterende aktiver blive fordelt mellem kreditorerne

Tvangslikvidation

Tvangslikvidation er, når retten beordrer, at en virksomhed skal afvikles, fordi den ikke er i stand til at betale sin gæld.

For at indlede denne proces skal en kreditor indgive et andragende til retten med anmodning om opløsning af selskabet.

Hvis retten imødekommer dette andragende, vil der blive udpeget en administrator, som skal overvåge processen og sikre, at al gæld bliver betalt. Herefter vil eventuelle resterende aktiver blive fordelt mellem kreditorerne

Konkurs

Konkurs er, når en person eller organisation ikke er i stand til at betale sin gæld og får sine aktiver beslaglagt af kreditorerne for at tilbagebetale gælden.

For at indlede en konkursbehandling skal en kreditor indgive en begæring til retten med anmodning om en insolvenskendelse mod skyldneren.

Hvis denne begæring imødekommes, udpeges der en kurator, som skal overvåge processen og sørge for, at al gæld bliver betalt.

Herefter vil eventuelle resterende aktiver blive fordelt mellem kreditorerne

Konklusion

Der er mange ting at overveje, når man lukker en virksomhed.

Det vigtigste er at sørge for, at al gæld bliver betalt, og at de korrekte procedurer følges.

Hvis dette ikke sker, kan det medføre juridiske problemer senere hen.

Hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal gribe lukningen af din virksomhed an, er det altid bedst at søge professionel hjælp fra en person, der ved, hvad han/hun laver.