Rådighedsbeløb ved gældssanering

Der er i Danmark mulighed for at søge om gældssanering hos skifteretten, hvis du har en uoverskuelig gæld. En gældssanering løber typisk over en periode på 3 år, hvor du skal betale et beløb, der passer til din økonomi. Det er dog de færreste, som kan gennemskue, hvad det vil betyde for privatøkonomien, og der er typisk mange spørgsmål i forhold til dette.

Der er fastsat nogle faste rådighedsbeløb jævnfør bekendtgørelsen om gældssanering. Taksterne kan du se her. Rådighedsbeløbet er det beløb, som du får tildelt efter de faste udgifter er betalt såsom mad, tøj, tandlæge, telefoni, forsikringer, frisør mv. Det skal dog nævnes, at det ikke er alle månedlige udgifter, som bliver beregnet som faste udgifter. Det beløb som du har tilovers efter faste udgifter og rådighedsbeløb er trukket fra din indkomst, er din betalingsevne. Betalingsevnen er det beløb, som du skal betale i den periode gældssaneringen løber.

Hvis du ønsker at ansøge om gældssanering, indsender du ansøgning samt dokumentation til skifteretten i den retskreds, hvor du bor. Skifteretten fremsender efter 3-6 uger en mødeindkaldelse til et indledende møde, hvor du får at vide om gældssaneringen bliver indledt. Det er en kompliceret proces at søge om gældssanering, så man bør få professionel hjælp til dette.