Parkeringsregler på offentlige områder

Parkeringsreglerne kan være forskellige alt efter den myndighed eller virksomhed, som yder kontrol på området. Når man skelner mellem parkeringsreglerne, kan der ses på de regler, som omfatter offentlige områder, og de regler som omfatter private områder. I denne artikel vil fokusset være offentlige parkeringsregler, som man skal have styr på.

På offentlige områder føres der kontrol af de offentlige myndigheder samt politiet. Det, der bl.a. adskiller reglerne på offentlige områder, er, at den enkelte kommune kan have kommunalbestemte parkeringsregler, som borgerne skal følge for at undgå bøder. Kommunerne fører kontrol jf. generelle de regler for parkering, som gør sig gældende i færdselsloven, men nogle kommuner kan have indført regler, som lemper eller skærper de generelle parkeringsregler. Hvis man jævnligt parkerer på offentlige områder i bestemte kommuner, kan det derfor være en god idé at undersøge, om kommunen har indført egne parkeringsregler, som skal efterleves. Hvis ikke man er opmærksom på disse regler, kan det medføre parkeringsafgifter.

Parkeringsregler som alle skal overholde

Nogle parkeringsregler er jf. færdselsloven gældende for alle bilister, og disse er kendetegnet som generelle parkeringsregler. Man må som fører af et køretøj ikke parkere køretøjet, således at det er til fare eller ulempe for den øvrige trafik. Det gælder også, at man ikke må standse bilen i et område, der ligeledes kan være til fare eller ulempe.

En anden generel regel er, at parkering/standsning af køretøjet kun må ske på højre side af vejen, da man ikke må parkere/standse på venstre side, fordi det er imod færdselsretningen. Denne parkeringsregel har dog sin undtagelse, såfremt der er tale om en mindre befærdet vej, hvor den pågældende vej er afmærket med ensretning. I den forbindelse kan man som fører af køretøjet godt parkere/standse på venstre side af vejen, men igen med forbehold for ikke at være til fare/ulempe.

Hvis man befinder sig på et tættere bebygget område, er det ikke tilladt at parkere på kørebanen for en hovedvej. Ligeledes er det ikke tilladt at parkere foran en indkørsel til en ejendom, da det kan vanskeliggøre kørselsforholdet, når en anden bilist skal ind/ud af området for den pågældende ejendom. Hvis man trodser denne generelle regel, fører det til en forseelse, som medfører en kontrolafgift på 1.020 kr.  

Hvad hvis der ikke er skiltet med parkeringsregler?

Typisk er man vant til, at der er skiltet med parkeringsregler i det område, man vælger at standse/parkere sit køretøj, men der er visse områder, hvor der ikke er skiltning. Det skyldes at nogle parkeringsregler ikke er påduttet med skiltning, men at det er regler, som man skal kende til på rygraden for at undgå en parkeringsafgift.

På offentlige områder skal man kende til følgende parkeringsregler, selvom der ikke er skiltet med det. Det er forbudt at gøre følgende:

 • Parkering på et fodgængerfelt
 • Parkering mindre end 5 meter foran et fodgængerfelt
 • Parkering i et vejkryds
 • Parkering mindre end 10 meter fra nærmeste tværgående kørebane
 • Parkering mindre end 10 meter fra nærmeste cykelstis kant
 • Parkering mindre end 5 meter fra tværgående cykelsti, der ikke er på samme kørebane
 • Parkering ud for en spærrelinje, hvis afstanden er mindre end 3 meter mellem spærrelinjen og køretøjet.
 • Parkering på broer over motorvejen, i tunneller, i viadukter, på cykelstier, på gangstier, på midter- og skillerabatten samt på fortov, helleanlæg og spærreflader.

Ovenforstående regler er et udpluk af de generelle parkeringsregler, som man skal følge, når man har til hensigt at parkere/standse på offentlige områder. Foruden de nævnte ser man ofte i indre by, at førere til tider foretager et hurtigt stop eller en kortvarig standsning på busstoppesteder, men dette er ligeledes forbudt. Man må ikke parkere på den afmærkede strækning for busstoppestedet samt 12 meter før og efter busstoppeskiltet, hvis der ikke er afmærkning på kantstenen.

En forseelse, som også udløser en kontrolafgift på 1.020 kr., er, når der parkeres på parkeringspladser for handicappede, såfremt man ikke er berettiget til at bruge en handicapparkeringsplads.

Perspektiv til parkeringsregler på private områder

Mange private parkeringspladser administreres i dag af parkeringsfirmaer, som fører kontrol i eksempelvis byerne og indkøbscentre. Tilbage i 2019 blev der indført nye regler for skiltning, som vedrører parkering på private områder. Parkeringspladser, som administreres af firmaer, kan have særlige regler, som brugere af området skal følge, men fælles for disse er, at der stilles krav til parkeringsskiltning, så man som fører af et køretøj ikke er i tvivl om de parkeringsregler, som gør sig gældende.

Skiltningen kan være forskellig alt efter hvilket parkeringsfirma, der fører kontrollen, hvorfor man altid skal læse skiltningen grundigt igennem samt de konsekvenser, der er i ikke at overholde reglerne. Konsekvenserne i denne kontekst er oftest kontrolafgiften, som kan variere, da parkeringsfirmaet fastsætter et beløb for en forseelse. Parkeringsafgiften fra det offentlige/politiet ligger på 510 kr. med undtagelse for nogle forseelser, som kan munde ud i en afgift på de 1.020 kr.

Hvis man overtræder de gældende regler for den private parkeringsplads gælder det at kontrolafgiftet er placeret synligt – oftest på forruden ved hjælp af vinduesviskeren. Hvis ikke der er muligt skal denne parkeringsafgift sendes til ejeren af bilen.

Fremtidens parkeringspladser

Mange private parkeringer har været ”under kniven” for at blive mere effektive, og med nye teknologier kan kameraer registrere nummerpladen, således at ejere, som har en parkeringsapp, kan indstille ”tidsskiven” i appen, eller blot betale for den tid man har parkeret, når man forlader parkeringsområdet. Det er en smartere løsning, som bliver benyttet af parkeringsfirmaerne for at effektivisere de private parkeringspladser.

Oversigt over parkeringsselskaber som har en parkeringsapp:

 • Parkman
 • EuroPark Parkering
 • EasyPark
 • ParkPark