Huskøb uden ejerskifteforsikring kan medføre ubehagelige overraskelser

En fællesnævner for en given forsikring er, at denne skal give en tryghed og sikkerhed mod mulige fremtidige uheld/skader. Med en forsikring kan man undgå ubehagelige overraskelser, og mere specifikt for huskøb gælder det, at en ejerskifteforsikring kan skabe rammerne for den tryghed, man som køber af en ny bolig gerne vil have for at undgå uforudsete udgifter til udbedring af skader, ulovlige installationer, funktionshæmmende skader på huset etc. Det, der gør sig gældende for, at sådanne skader/uheld kan dækkes af en ejerskifteforsikring, er, at det af sælger ikke er oplyst eller angivet i tilstands- og/eller elinstallationsrapporten.

En ejerskifteforsikring er ikke alene en tryghed for køber, men også på sælger, da denne ellers er ansvarspligtig i op til 10 år efter salg af huset, hvorfor man gør klogt i, at der er tegnet en ejerskifteforsikring. For at forsikringen kan tegnes, skal der være udarbejdet ovenfornævnte rapporter.

En tilstands- og elinstallationsrapport danner grundlag for hvad der er observeret og anmærket, så køber kan få et overblik over boligens stand. Det er dog ikke alt, der er fremlagt i de nævnte rapporter, da man som køber, efter købsaftalen er underskrev, kan opdage skjulte fejl eller mangler. Det er disse fejl og mangler, som en ejerskifteforsikring skal dække, hvis man er ude for uheldet. 

Hvorfor tegne en ejerskifteforsikring?

Hvis der ikke er tegnet en ejerskifteforsikring i forbindelse med køb af en bolig, accepterer man som køber den risiko, der er ved, at gamle fejl og mangler kan medfører skader, som skal udbedres. Det er derfor på egen regning at udbedre fejl om mangler ved drømmehuset, som er opstået inden overtagelsen. Disse udbedringer vil heller ikke være dækket af den husforsikring, man har, da det som benævnt er opstået inden købet.

Undgå bekymringen for ubehagelige overraskelser ved at tegne en ejerskifteforsikring, inden man skriver under på købsaftalen med sælger. Det er korrekt at sælger er ansvarlig i op til 10 år, såfremt der ikke er en ejerskifteforsikring, men hvis denne sælger har præsenteret køber for et tilbud på en ejerskifteforsikring og tilbudt køber at betale halvdelen af præmien, kan man ikke stille sælger til ansvar, hvis man selv har takket nej til tilbuddet.

Proceduren er, at sælger vedlægger den/de tilbud, som denne har indhentet ved at kontakte et eller flere forsikringsselskaber, som tilbyder ejerskifteforsikringer. I forbindelse med dette skal sælger tilbyde at betale halvdelen af den billigste ejerskifteforsikring, således at denne fraskriver sig størstedelen af det 10-årige ansvar på rets- og mangelsansvar. Det er derfor en god idé for begge parter af et hussalg, at der er en ejerskifteforsikring, da visse udbedringer kan koste en formue.  

Hvad kan man risikere ved ikke at tegne en ejerskifteforsikring?

Hvis der ikke er en ejerskifteforsikring, som kan dække skjulte fejl og mangler, der ikke er oplyst i rapporterne, kan det medføre store økonomiske udgifter. Når der ikke er tegnet denne forsikring hæfter en sælger i op til 10 år, men det er en besværlig proces, man som køber og sælger skal igennem. Ved ikke forventelige eller sædvanlige skader (oftest grundet opførelsesåret og brugen af boligen), kan man gå rettens gang for at få sælger til at dække udgifterne, men selv efter en retssag, hvor køber ”vinder”, kan man som køber ikke være sikker på, at udgifterne dækkes. Det kan bl.a. skyldes, at sælgeren ikke økonomisk stillet til at kunne betale den omkostning, der er, hvor eksempelvis en udbedring af en ulovlig VVS-installation kan nå op på et trecifret beløb. Det anbefales derfor, at man som sælger og køber sørger for, at der er en ejerskifteforsikring. Risikoen for en økonomiske konsekvens er for stor, hvorfor man kan undgå bekymringen ved at være dækket af en ejerskifteforsikring.

I Danmark tilbyder en lang række selskaber ejerskifteforsikringer, og har man et konkret spørgsmål vedrørende denne type forsikring, kan man tage kontakt via mail eller telefon til Dansk Boligforsikring, Gjensidige, Topdanmark eller en helt fjerde.  

Kontakt Dansk Boligforsikring på tlf.: 59498844
Dansk Boligforsikring mail: info@danskboligforsikring.dk

Kontakt Gjensidige på tlf.: 78722479
Gjensidige mail:  Ikke oplyst

Kontakt Topdanmark på tlf.: 44742920
Topdanmark mail: Ikke oplyst