Pressemeddelelse: 48% bliver gravide inden for 3 måneder med zoneterapi for fertilitet hos Huskdigselv

Pressemeddelelse via. Ritzau, udgivet af HuskDigSelv

En ny optælling hos klinikken Huset Huskdigselv for perioden maj 2021 til juli 2022 viser, at ud af de 60 klienter, som har været i forløb med regelmæssig zoneterapi, opnåede 29 en positiv graviditetstest i samme periode. Det svarer til at 48,3% af klienterne blev gravide i perioden (alle 60 klienter var kvinder). Til sammenligning oplyser Sundhedsdatastyrelsen i deres IVF-register, at forventede fødsler pr. æg oplægning i Danmark i 2021 lå på 33,1% – og gennemsnittet for fødsler pr. insemination i samme år lå på 13,9%.

“Der er tale om et mini-studie, men tendensen er meget, meget positiv. Vores fokus er at dæmpe stressresponsen i kroppen med samtale, omsorg, fortrolighed, sparring og dyb afspænding og stressregulering med zoneterapi, og selvom der ikke er et entydigt svar fra forskningen, så peger flere studier på, at stress kan forlænge den tid, det tager at opnå graviditet – det svarer i alle fald til vores erfaringer i klinikken” fortæller Izabella Winther, zone- og kropsterapeut med speciale i fertilitet og indehaver af klinikken Huskdigselv.

Se tallene:

  • 60% af kvinderne (36 ud af 60) som fik zoneterapi gik i fertilitetsbehandling. I denne gruppe blev 41,7% gravide i perioden.
  • 40% af kvinderne (24 ud af 60) gik ikke i fertilitetsbehandling, selvom flere havde en henvisning. I denne gruppe blev 58,3% gravide i perioden.
  • I gennemsnit blev kvinderne gravide efter 2,7 måneders forløb med regelmæssig zoneterapi (med en fordeling fra 0,5 til 11 måneder)
  • Den gennemsnitlige alder for klienterne er 33 år (med en fordeling fra 29 – 43 år).