Nye initiativer fra regeringen til grøn omstilling

Regeringen har fremsat nogle nye initiativer for den private forbruger, der skal gøre det nemmere og mere attraktivt at lave den grønne omstilling med varmekilder.

Krigen i Ukraine har været utrolig dyr for os alle, og især varmepriserne har taget et gevaldigt nøk opad. Gaspriserne er sendt på himmelflugt, og træpillernes basispriser er steget, og ligeledes er olieprisen stukket i vejret. Den grønne omstilling er uundgåeligt, men nu har regeringen alligevel besluttet, at den skal tage fart, så man kan blive fri for den russiske gas og olie samt opnå ønsket om at udskifte alle olie og gasfyr i de private hjem ved udgangen af 2030.

Finansiering skal blive billigere

Finansminister Simon Kollerup præsenterede nemlig en plan for et samarbejde med bankerne, der vil gøre det billigere for boligejerne at låne penge til at omstille til alternativer til fossile brændsler – heriblandt varmepumper.

Op til 10.000 besparelse

Når man investerer i en varmepumpe, kan det nemt løbe op i 100.000 kr. i omkostninger, der inkludere afmontering og bortskaffelse af eksisterende varmeanlæg, køb af ny varmepumpe samt montering af en autoriseret installatør. Det er en mundfuld for mange, hvorfor regeringen har taget dette initiativ for at speede processen lidt op i den grønne omstilling. Man anslår, at besparelsen fra nu af vil ligge på ca. 1/10 af lånebeløbet for den private forbruger, hvorfor et lånebeløb på 100.000 kr. vil give besparelse på 10.000 kr.

Samarbejde med Evida sætter yderligere skub

Energistyrelsen har endvidere i samarbejde med det nationale gasdistributionsselskab, Evida, lavet et samarbejde, hvor en ny energipulje er lanceret, og denne gælder frem til 2026. Puljen giver private muligheden for at få finansieret afkoblingen af gasforsyningen fra staten via energipuljen. Det kræver blot, at man ansøger og heri er kvalificeret til at modtage tilbuddet. Dette skal sætte yderligere skub i udviklingen, og aflaste den private forbruger fra nogle af omkostningerne forbundet med et skifte af varmekilde i denne meget dyre tid.

Dette dækker afkoblingspuljen

Energistyrelsens pulje skal hjælpe med omkostningerne i forbindelse med frakobling af gasledninger til rumopvarmeningen i de private hjem. Det er dog vigtigt at påpege, at der kun er afst et vis beløb i puljen, hvorfor det anbefales, at man skynder sig at ansøge.