Køb brugt og støt danske skove!

Bidrag til et mindre klimaaftryk med miljømærkerne.

Køb brugt og støt danske skove!

Hvis vi skal nå målsætningen om at holde den globale opvarmning på 1,5 grad, skal vi ifølge IPCC nedsætte vores udledning med 80-95% inden 2040. For at nedsætte vores samlede udledning med 80-95% skal der ske strukturelle ændringer i produktionsmetoder af alle vores produkter, så produktionen udleder brøkdele af, hvad den gør i dag. Samtidig skal der ske en kraftig reduktion i det individuelle forbrug.

For mange landmænd er det et uoverskueligt projekt at få en mere bæredygtig og klimavenlig livs- og arbejdsstil. Men hvis du tager et skridt ad gangen, uge for uge, bliver det meget nemmere. Selvom rigtig mange i dag prøver helt eller delvist at undgå klima- og miljøsnakken, bliver vi alligevel nødt til at acceptere, at det er en del af vores hverdag, og at der vil blive lagt endnu mere fokus på det i fremtiden.

Men hvor skal man starte? 

Ingen af os bliver klimavenlige forbrugere fra den ene dag til den anden. Men vi kan begynde med at blive klimabevidste forbrugere. Gennem dine valg som forbruger og borger, kan du være med til at påvirke ikke bare dine nærmeste, men også virksomhedernes vareudbud og de politiske beslutningstagere.

Men hvordan kan vi bidrage til at mindske CO2 udledning i dagligdagen?

Nu har du muligheden for at støtte danske skove! 

Har du overvejet om du skal købe nye eller brugte reservedele til dine malkerobotter, malkestald eller andre maskiner? Vidste du, at brugte og renoverede reservedele kan være lige så gode som nye? Som bonus belaster brugte dele miljøet væsentlig mindre end tilsvarende nye dele.

Milcotec går højt op i at udvikle og genanvende produkter, der i drift er bedre for klimaet.

Ved at bruge disse produkter minimere du dit klimaaftryk, da du sparer miljøet for en masse affald. Samtidig bidrager du til et mindre forbrug af råvarer til produktionen af nye varer. Og sidst men ikke mindst får du det produkt du kender – bare til en skarpere pris!

Vores ”STØT DANSKE SKOVE” mærke har også fokus på genanvendelse. For ved at bruge genanvendte materialer til at fremstille nye produkter – og ved at sende materialer fra udtjente produkter videre til brug i nye produkter – sparer vi både råvarer og energi.

Derfor har vi besluttet, at 10% af overskuddet fra brugte og renoverede reservedele købt på vores hjemmeside – milcotec.com – går ubeskåret til beplantning af ryddede skovområder i Danmark.

Det er jo ren win-win!

Vi genanvender ikke kun reservedele

Vi genanvender faktisk ikke kun reservedele men også emballagen. Hvis du allerede har prøvet at modtage en pakke fra os, har du måske undret dig over hvorfor emballagen ser lidt kedelig ud. Det er simpelthen fordi, at vi modtager rigtig mange pakker fra vores leverandører hver dag. I stedet for at lade de stadig gode kasser og fyld gå til spilde, og bruge ressourcer på produktion af ”branded” emballage, har vi valgt at bruge de opsparede midler på bæredygtige initiativer.

Så vil du være med på bølgen og gøre dit til at støtte danske skove og passe på vores klima, så skal du kigge nærmere på produkter med ”STØT DANSKE SKOVE” mærket!

KØB BRUGT OG STØT DANSKE SKOVE! BIDRAG TIL ET MINDRE KLIMAAFTRYK MED MILJØMÆRKERNE.

#STØTDANSKESKOVE

https://milcotec.com/dk/news/k%C3%B8b-brugt-og-st%C3%B8t-danske-skove.html