Politisk aftale skal mindske danskernes gældsstiftelse til det offentlige

Danskernes gæld til det offentlige er stigende – og det ligger et pres på statens pengekasse. Et bredt flertal i Folketinget ønsker at sætte ind over for tendensen og knække udviklingen. Det skal ske ved en række tiltag, der både vil have til formål at nedbringe den eksisterende gæld samt gøre det sværere for borgere at stifte ny gæld. Samtidig skal i særligt fokus på gældslettelse for social udsatte borgere.

Omkring hver 5. dansker har gæld til det offentlige og den samlede gæld for både virksomheder og private borgere udgjorde i 2021 i alt 145 milliarder kroner. Dette kan være en bred kam af typer af udeståender såsom ubetalte bøder, skatter, underholdsbidrag, forsyningsafgifter og andet.  

Aftalen, der er indgået mellem Venstre, regeringen, SF, Radikale Venstre, De Konservative, Liberal Alliance, Alternativet og Kristendemokraterne, skal knække gældskurven. ”Det er uholdbart, at så mange danskere ikke har betalt hvad de skylder til fællesskabet” siger skatteminister Jeppe Bruus.

Ny model for lønindeholdelse

Statens mest effektive middel overfor ubetalt gæld fra borgere er lønindeholdelse. Ved lønindeholdelse kan staten i realiteten lave en afdragsordning uden om borgeren ved automatisk at trække et beløb fra borgerens løn hver måned. Ved den nye aftale er der lavet en ny model for lønindeholdelse som skal være mere effektivt.

Inddrivelsesrenten halveres

Partierne er tilmed blevet enige om at halvere renteniveauet på gæld til det offentlige, hvor den så kommer til at ligge på 4 pct. med forhåbning om, at dette vil hjælpe flere danskere med at komme deres gæld til det offentlige til livs. Forventningen er også, at denne halvering af inddrivelsesrenten vil hjælpe særligt socialt udsatte, der befinder sig i en spiral af gæld til det offentlige. Dette har særlig SF været optaget af, og skatteordfører Carl Valentin siger: ”Det absolutte fokus for SF i denne aftale har været at sørge for, at socialt udsatte borgere får et bedre liv. At være fanget i udsigtsløs gæld kan nedbryde et menneske (…) vi styrker forebyggelsen ved at tilføre gældsrådgivningen langt flere midler og kickstarter indsatsen mod ludomani med 30 millioner.”

Aftalens overordnede punkter er som følger:

Flere skyldnere skal afdrage på deres gæld

  • Alle gældstyper skal afdrages
  • Skyldnere med de højeste indkomster skal betale mere

Rimelige vilkår for skyldnere

  • Inddrivelsesrenten halveres og ender på 4 pct.
  • Der skabes bedre overblik over gælden til det offentlige

Udsatte skyldnere skal hjælpes

  • Bedre muligheder for inddrivelse
  • 20 mio. kr. årligt til styrket gældsrådgivning
  • Månedligt afdrag nedsættes for de allerlaveste indkomster

Staten har en lang række beføjelser, der er nyttige ved inddragelse af gæld. For private, banker og virksomheder er det en anden sag. Derfor benytter mange sig af inkassovirksomheder, der kan overtage gældsindrivelsen. Der er over 100 inkassovirksomheder i Danmarks, hvoraf Collectia, Lowell, Auroincasso Aps, Alm. Brand PIA A/S kan fremhæves.

Læs mere om aftalen her.