Nye parkeringsregler i Københavns Kommune

Til marts 2023 kan Københavnere glæde sig til etableringen af 4 nye parkeringszoner med tidsbegrænsning. Det skal nemlig være mere besværligt at langtidsparkere i København. De 4 nye parkeringszoner med tidsbegrænsning skal opføres lige netop i de områder, hvor problemet er størst: Sydhavnen, ved Bispebjerg, Vanløse og Østerbro. Planen er på sigt at de 4 tidsbegrænsede parkeringszoner skal være en lille del af i alt 15 sådanne zoner flere steder i København. Hver parkeringszone er planlagt til at være begrænset til 3 timer.

Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (EL) fortæller om motivationen til tiltaget: ”Det har været et stort ønske for mange københavnere at begrænse langtidsparkering. I Sydhavnen oplever mange for eksempel, at pendlere, der skal videre ind til byen, langtidsparkerer tæt ved områdets togstationer. Det er en stor gene lokalt, og derfor er jeg glad for, at vi nu får flere tidsbegrænsede zoner”

Dog er det stadig uvist, hvor de nye zoner nærmere bestemt skal placeres i de udvalgte områder. Ej heller er det besluttet, i hvilket tidsrum, det skal gælde. De nærmere detaljer er altså ikke helt på plads endnu, og Teknik- og Miljøforvaltning har inviteret til borgermøder, hvor de nærmere detaljer vil diskuteres og besluttes. Her vil de lokale beboere altså blive inddraget i beslutningerne om særlig placering af de tidsbegrænsede zoner:

”Langtidsparkering er til stor gene flere steder i byen. På Amager oplever man f.eks., at nogle parkerer ved metrostationer og tager toget videre til lufthavnen, og så kan bilen få lov at stå og fylde op i byrummet, mens bilisterne er ude og rejse. Det er et stort ønske for mange københavnere at begrænse p-zoner, og jeg håber, at mange københavnere vil komme med input i høringsprocessen” udtaler Line Barfod.   

Det er ikke de første sådanne zoner, der er blevet implementeret i København. Faktisk eksisterer der allerede 7 parkeringsområder i København, hvor der er tidsbegrænsning på 3 timer.

Tiltaget med de tidsbegrænsede parkeringszoner er en del af et større mål om at mindske bilpresset i hovedstaden. Dette er både i en miljømæssig og forureningsmindskende indsats men også for at mindske trafik, støj, gennemkørsel og pladsmangel.

Med oprettelsen af de nye zoner, vil det samtidig skabe større efterspørgsel på parkeringsvagter, der kan kontrollere at tidsbegrænsningen bliver overholdt i de mange nye planlagte parkeringszoner. Her i blandt kan nævnes Q-Park, Apcoa, Europark, Jeudan Parkering og ParkZone A/S. Nogle af disse parkeringsselskaber har en app tilknyttet, som gør det nemmere og mere sikkert at parkere og undgå at få en parkeringsafgift. Europark App er efterhånden kendt af mange københavnere og besøgende, der bruger app’en i forbindelse med parkering. Med en app undgår man samtidig at skulle lede efter en parkeringsautomat men har i stedet nem adgang fra ens smartphone.

Parkeringsapps vil sandsynligvis blive mere udbredte i takt med, at parkeringsmuligheder bliver mere og mere indskrænket i byområderne. Det er ovenstående tiltag et tegn på.