Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse

I Ret&Råds specialistkontor i Århus, har vi stort fokus på familieret og arveret, og kan hjælpe og rådgive indenfor følgende områder, der har det fokus:

Derudover tilbyder vi rådgivning indenfor:

 • Bodeling & ægtefælleskifte
 • Dødsbobehandling
 • Forældremyndighed, bopæl & samvær
 • Fuldmagter
 • Lån & gaver
 • Mediator
 • Pensioner & forsikringer
 • Skilsmisse & separation
 • Ugifte samlevende
 • Ægteskab & ægtepagt
 • Tvangsfjernelse & tvangsadoption
 • Retssager
 • Økonomi

På vores hjemmeside, kan du læse mere om vores ekspertområder, og hvordan vi som advokater i Århus med særlig ekspertise på disse områder, kan hjælpe dig.

Hvem er Ret&Råd Advokater Grønbæk & Huuse?

I Århus er vores advokatkontor bemandet af: advokat Anne Kjærhus Mortensen, som er bobestyrer ved Retten i Aarhus og ekstern lektor ved både Københavns og Århus universitet. Desuden har vi Henriette Lyhne, som er advokat og autoriseret bobehandler, så har vi Dorthe Østerby, som er advokat og autoriseret bobestyrer, og til slut advokat Annemette Larsen.

Vi er nogle engagerede og højt specialiserede advokater indenfor familie- og arveret og dødsbobehandling. Vores fokus i vores arbejde som advokater i Århus er af den årsag udelukkende på alt, hvad der har med familie- og arveret at gøre. Vi har Når det gælder behandling af skilsmissesager, børnesager, dødsbobehandling og arvesager, har vi endog meget stor erfaring, og kan med rette kalde det for vores kernekompetencer.

På vores advokatkontor i Århus er alle vores advokater medlemmer af Danske Familieadvokater og Danske Arveretsadvokater, og desuden er vi alle uddannede mediatorer samt medlemmer af Mediatoradvokater.

Hvor er Ret&Råd Århus placeret?

Vores advokatkontor i Århus er placeret centralt i Århus by, og har indgang via Sallings parkeringshus.

Vi er åbne for telefonisk henvendelse på telefon: +45 89 15 25 00

Mandag-Torsdag: 09:00-16:00
Fredag: 09:00-15:00

Vores adresse er:

Østergade 27, 2. tv
8000 Århus C
Åbningstider: Mandag til torsdag kl. 09:00-16:00, Fredag kl. 09:00-16:00