Hvad er et Socialpædagogisk Opholdssted

Hvis man ser på alle anbragte børn og unge i Danmark, så bor ca. hver 8. på et socialpædagogisk opholdssted. Men hvad vil det sige at det er socialpædagogisk – da det er et begreb og disciplin som er rigtig vigtig i udviklingen af børn og unge.

Socialpædagogik er en kundskab indenfor pædagogikken. Det går kort fortalt ud på at livsudfolde og finde udviklingsmuligheder for mennesker med funktionsnedsættelse. Så når et opholdssted bliver kaldt et socialpædagogisk opholdssted, så er det fordi de lever efter filosofien om, at alle mennesker udgør en ressource i samfundet og at alle har ret til et værdigt, meningsfuldt og selvvalgt liv.

Det er typisk børn og unge, som findes på et socialpædagogisk opholdssted – det skyldes at det hele handler om videreudvikling af deres identitet og livsudfoldelse for dem. Der er ofte tale om et opholdssted, som drives af en ledelse eller familie med fagprofessionel baggrund. Et opholdssted af en lille størrelse, vil ofte være drevet af en familie med fagprofessionel erfaring og et større opholdssted af faguddannede ansatte. Et opholdssted er nummeret efter hvor mange børn og unge – samt hvilke lidelser, som de må optage.

Et socialpædagogisk opholdssted kan give børn og unge muligheden for at lære at danne sociale relationer mellem hinanden og andre. De anbragte børn og unge går ofte i skole ved siden af, så der er ofte også et stort fokus på indsatsen i personens skolearbejde. Dette sker ofte i samarbejde med skolen og forældrene.

Det sidste step for et socialpædagogisk opholdssted er forberedelsen til overgangen til voksentilværelsen. Her er det vigtigt at opholdsstedet forbereder børn og unge til at træde ind i de næste livsfaser – og især når de træder ud af opholdsstedets rammer. Dette er essensen af socialpædagogik, da ethvert menneske skal have mulighed for at yde sit til samfundet.