Har du styr på dit arbejdsmiljø?

Er du ligesom mange andre personer ansat i en virksomhed, og dermed har en tilknytning til arbejdsmarkedet i form af et fuldtidsarbejde?

Som medarbejder bruger du højest sandsynligt alle ugens 5 hverdage, hvilket er en stor del af dit liv, som du ender med at bruge på arbejdspladsen. Det at du bruger en stor del af din tid på din arbejdsplads, understreger vigtigheden af at have et optimalt og velfungerende arbejdsmiljø.

Stor indflydelse på dagsordenen

På arbejdspladsen er virksomhedens ansatte langt oftest dens vigtigste aktiver. Det er medarbejderne der faciliterer værdi og viden, som understøtter udviklingen i organisationen. For dig som arbejdsgiver kan et dårligt arbejdsmiljø have betydelige konsekvenser. Et sådant miljø kan medvirke til problemer, der i forskellige grader på både kort og langsigt vil resultere i:

  • Nedsat arbejdsmoral
  • Mere sygefravær
  • Dårligere kommunikation blandt medarbejderne
  • Manglende motivation og arbejdsglæde
  • Ineffektivt arbejde
  • Ringere resultater
  • Løbende flere opsigelser
  • Øget stress

Virksomheder og organisationer består af mennesker, hvor mange af os arbejder sammen med andre kollegaer på tværs af afdelinger og roller. God kommunikation og samarbejde er vigtige og forudsættende elementer, hvis du og virksomheden skal nå i mål med jeres målsætninger. De har en afgørende rolle, når det kommer til trivsel og produktiviteten på arbejdspladsen.

Vi mennesker er sociale væsner, hvorfor dårlige sociale og kollegiale forhold på arbejdspladsen kan have en stor indflydelse på vores helbred. Dårlig trivsel vil i mange tilfælde medføre til fjendskab og modarbejdelse af hinanden, hvilket i sidste ende vil ramme bundlinjen negativt.

Det fysiske spiller også en rolle

De fysiske rammer og omgivelser har også en betydelig rolle for dig som ansat og arbejdsgiver. Det er vigtigt at ens arbejdsplads lever op og opfylder de fysiske krav, hvilket blandt andet indebærer gode sanitære forhold, godt indeklima, imødekomme sikkerhedsstandarder og arbejdsvilkår.

Alt at tabe og intent at vinde

Der findes mange eksempler på arbejdspladser, hvor forholdende har betydelig dårlig kvalitet, hvad angår de fysiske rammer og sociale forhold.

Lever din arbejdsplads ikke op til kravene, kan det udover økonomiske konsekvenser også forurene dit brand og omdømme, hvor din virksomhed kan blive til et synonym for dårligt arbejdsmiljø og usunde forhold.

Det er derfor vigtigt at lave løbende arbejdsplads undersøgelser, herunder også søge APV hjælp fra en sikkerhedsrådgiver eller konsulent, hvis du har problemer eller manglende tid til selv at udføre arbejdet.