Teknisk isolering til at udnytte energien, skabe brandsikkerhed og lydisolere bygninger

Teknisk isolering kan være med til at forbedre energieffektiviteten, brandsikkerheden og lydisoleringen i en bygning. Ved korrekt installering af teknisk isolering sikres bygningens egenskaber, og den overordnede sikkerhed bevares, hvilket giver tryghed i hverdagen for boligejere og virksomheder. I ejendommen er det en generel nødvendighed at være godt polstret til diverse årstider i det danske samfund. Bygninger skal derfor være isoleret med tanke på opvarmning i de kolde vintermåneder, men også kunne sikrer god ventilation og et godt fungerende klimaanlæg, når sommeren slår hårdt igennem i landet. 

Rockwool har stenuld isolering, som øger brandsikkerheden i bygningen. Det garanterer en god brandsikring ved pludseligt opståede brande i bygninger. 

brandisolering i ventilationskanaler, bruges for at forhindre spredning af opstået brand. Ved god brandisolering i kanalsystemerne, er der konstrueret brandadskillelse, for at styre en opstået brand. 

Isoleringen sikrer at branden ikke spreder sig, og at den generelle overfladetemperatur ikke overstiger den faste grænseværdi.

Montering af brandisolering afhænger af bygningens opbygning. Skal en bærende stål- og betonbygning isoleres eller handler det mere om at brandisolere et ventilationsanlæg, for at mindske spredning af flammer og varmeudvikling. 

Det afhænger af hvilket materiale der skal brandisoleres, da nogle materialer kun kan klare lave temperaturer i korte perioder, da det her vil være endnu vigtigere med en god brandisolering, da det er et område, hvor flammerne virkelig kan få fat og udvikle en intens og opadgående varme. 

Glasuld isolering kan være med til at skabe effektivitet. Glasulden fra Isover har stærke isoleringsegenskaber og er højkomprimeret. Glasulden fungerer ved konstruktion effektivt i hele bygningens levetid, og har et højt kvalitetsniveau. 

Du har brug for effektivitet i hverdagen, et godt arbejdsmiljø og reducerede byggeomkostninger. Her kan glasulds isolering bidrage til optimale isoleringsløsninger, der skaber effektivitet.