Stærke materialer til vedligehold af vejnet og bygninger

Vedligeholdelse af danske asfaltveje og broer er en essentiel del af det at holde et land kørende. I dag stilles der store krav til at bygningskonstruktioner er udarbejdet i stærke og holdbare materialer. På den måde opretholdes konstruktionerne i længst mulig tid. Bæredygtighed skal tænkes ind i processerne, når der skal udvikles/fremstilles forskellige konstruktioner. S&P reinforcement forstærker bygnings- broer og anlægskonstruktioner, men også asfalts forstærknings løsninger, for at vedligeholde vores beton og asfalt i landet. 

Beton armering er en forstærkning af betonen. Det kan være en nødvendighed på broer forskellige steder i verden. Ved at armere en bros konstruktion med stålstænger eller ved et rionet som holder fast på betonen. Ved at implementere dette i betonen kan du udvide levetiden på konstruktionen. Betonens levetid forbedres, når man tilføjer stærke bindeled i betonen, der sørger for stærk sammenhæng. Belastningen på vejnettet øges for hvert år der går, med den forøgede, tungere og tættere trafik. Vinterperioden er tilmed hård ved vores asfaltveje, hvilket ofte resulterer i huller og revner i asfaltbelægningen. Ved sprækker og revner i asfalten kan der trænge vand ned i bærelaget, hvilket mindsker asfaltbelægningens levetid, hvormed det er nødvendigt at implementere forstærkninger i asfalten. Asfaltarmering er i dag en essentiel faktor, når der skal anlægges nye asfaltveje i Danmark.