Skat i dødsbo

Når en af ens nærmeste afgår ved døden, er man ofte psykisk og følelsmæssigt påvirket, og det kan for mange være uoverskueligt både at skulle håndtere såren der følger, samtidig med at man skal stå for planlægningen af bisættelse eller begravelse, herunder at der også skal tages kontakt til skifteretten, så de pårørende kan få lavet en skiftretsattest. Samtidig skal dødsfaldet også meldes til den lokale sognegård, og der er således endnu en praktisk opgave der skal tages af af de pårørende. Derfor kommer vi med en guide til, hvad du skal være opmærksom på i forhold til de skattemæssige forhold der gør sig sælgende, når en person der står dig nær afgør ved døden.

Først og fremmest er det størrelsen på samlet set de aktiver den afdøde har i boet, der afgør om skatteboet kan forudsættes at være skattefrit eller skatepligtigt. Det er ligeledes længstlevende ægtefælle der overtager skatteforpligtelsen ved at sidde i uskiftet bo, medmindre at boet overgår til at omfatte reglener for uskiftetede boer. Grænsen for denne skelning ligger i 2021 på 3.033.700 DKK.

Hvis den afdødes bo er skattefri, skal der dog stadig laves en selvangivelse for det der kaldes mellemperioden. Denne periode gælder ofte fra 1. januar til i dødsåret til og med dødsdagen. Det er dog vigtigt at slå fast at det udelukkende restskatter over ca. 33.000 DKK, som skattestyrelsen kan kræve ind.

Omvendt hvis afdødes bo er skattepligtigt, så skal indkomsten opgøres på samme vis som hved skattefri dødsbo, dog gælder der særlige regler, hvis den afdøde på dagen, hvor dødsfaldet skete, drev virksomhed. Derudover er det værd at nævne at der gælder særlige regler ved succession i den afdødes aktiver.

Ovenstående lovmæssige bemærkninger er nogle af de vigtigste ting man skal være opmærksom på, når man som pårørende står i en svær periode, men er dog kun enkelte elementer man skal være opmærksomme på. Alt i alt er det nok anbefalelsesværdigt at tage fat på en skatterådgiver i lokalområdet, eller en bedemand i Ringkøbing, hvis du eksempelvis bor i Vestjylland, i forbindelse med alt det praktiske, når du har mistet en der står dig nært.

Bisættelse under corona

Mange pårørende under coronaepedemien har måtte afholde deres bisættelse i Ufborg og andre steder i Vestjylland, som følge af dødsfald i Rinkøbing og Vemb fra den nærmeste familie. Særligt i dette område er de pårørende blevet rost for at følge reglerne, hvor bedemændene og præsterne har været gode til at håndhæve reglerne. Andre steder i landet har de til selve bisættelsen eller begravelsen også fulgt reglementet, men flere steder steder er der meldt om større arrangementer med flere mennesker samlet end forsamlingsforbuddet siger. Dette er en af bevæggrundene for at regeringen besluttede sidste år også at lade nedlukningen gå ud over bisættelser og begravelser, som langt den største del af befolkningen dog har accepteret.