Læs hvordan sandlegetøj kan være en glimrende læringsaktivitet for børn mellem 3-9 år

Når man er barn sker der mange ting på kort tid. Barnet er næsten lige kommet ud af en kæmpe fase med oplæring af basal grovmotorik, så som at gå, løbe og lege. Nu skal barnet begynde med at træne de finmotoriske færdigheder, så som at tegne, tænke kreativt, stifte bekendtskab med farver, koncentration og alverdens mere. Det er også i den alder børn starter i børnehave og folkeskole. Dette medvirker til at barnet danner mange nye indtryk.  Ja, nu skal barnet møde nye mennesker, klassekammerater, pædagoger og lærere osv. Alle disse indtryk kan være en stor mundfuld for barnet – nu skal barnet nemlig også styrke sine sociale færdigheder i børnehaven og derhjemme.

Vi ved at sandlegetøj har en række fordele, f.eks. ved vi at tegning er med til at stimulere kreativiteten, træne finmotorikken, øge koncentrationen og mindske muskelspændingerne. Vi ved også at leg med sand via sandtegning og kinetisk sand rammer børn i alle aldersgrupper og uafhængig af hvor de er i deres udvikling.

Sandtegning – Et glimrende supplement

Med sandtegning kan børnene vha. sand, tegne mønstre og figurer på et ark, og derefter hænge det stolt op et sted (derhjemme eller i klasselokalet), som er med til at give barnet en succesoplevelse. Sandtegning kan nemlig være med til at styrke barnets selvtillid, og er derfor et glimrende aktivitet for børn i den aldersgruppe. På Sandlegetøj.dk har vi et bredt udvalg af færdigformet sandtegninger, hvor der er alt fra sandtegning til børn, teenagere og endda voksne.

Kinetisk sand – Guf for følesansen.

Følesansen eller taktilsansen sidder primært i huden. En understimuleret taktilsans, kan give påvirke barnets kognitive og motoriske funktion i den negative retning. Med kinetisk sand eller magisk sand kan taktilsansen stimuleres og dermed forebygge mistrivsel, samt fremme ro for barnet.